Tuesday, July 10, 2012

Cara Reset bios


a) Kaedah Button
   - Padam komputer. Tekan button Reset CMOS.

b) Kaedah Jumper
   - Padam komputer. Alihkan jumper kepada kedudukan Reset CMOS beberapa saat.
     Kemudain alihkan semula jumper kepada kedudukan asal.
     (Rujuk Manual Motherboard berkenaan jumper setting).
c
)Kaedah Biasa
   - Padam komputer. Keluarkan bateri CMOS selama 5 saat.
     Masukkan semula bateri ke tempatnya.

d) Kaedah BIOS Setting
   - Memilih option BIOS “reset factory setting” seperti yang telah diterangkan di sini.
     Sebab Perlu Reset CMOS
     Biasanya pengguna tidak perlu untuk membuat “Reset CMOS”
     kecuali atas sebab-sebab tertentu, contohnya:

a) Terlupa password BIOS.

b) Tersilap setting BIOS sehingga terlupa untuk membuat setting yang asal.

c) Komputer ‘hang’ disebabkan kesilapan setting BIOS.

d) Komputer ‘hang’ disebabkan ‘overclocking‘ yang tidak sesuai (not compatible).

No comments:

Post a Comment